Verkoop voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle, tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, gesloten overeenkomsten.

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan en door een onvoorzien verandering van de werkzaamheden moeten worden aangepast.

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.